انواع یخچال 

یخچال 

 • خرید محصول

  یخ ساز ضد برفک کشو BigBox مخصوص غذای یخ زده راندمان انرژی:A+ درهاEasyClean استیل ضد زنگ ویژگی جلوگیری از برجای ماندن اثر انگشت

  0 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  یخ ساز ضد برفک کشو BigBox مخصوص غذای یخ زده راندمان انرژی:A++ درهای EasyClean استیل ضد زنگ ویژگی جلوگیری از برجای ماندن اثر انگشت

  0 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  K_SD12- دمای مداوم با تکنولوژی سنسور هوشمند باز شدن هوشمند درب با سیستم کانال هوا یخ ساز ضد برفک کشو BigBox مخصوص غذای یخ زده راندمان انرژی:A++ درهای EasyClean استیل ضد زنگ ویژگی جلوگیری از برجای ماندن اثر انگشت

  0 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  K_SD12- دمای مداوم با تکنولوژی سنسور هوشمند باز شدن هوشمند درب با سیستم کانال هوا یخ ساز ضد برفک کشو BigBox مخصوص غذای یخ زده راندمان انرژی:A++ با قدرت بالای خنک کنندگی  درهای EasyClean استیل ضد زنگ ویژگی جلوگیری از برجای ماندن اثر انگشت

  0 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  K_SD12- دمای مداوم با تکنولوژی سنسور هوشمند باز شدن هوشمند درب با سیستم کانال هوا یخ ساز ضد برفک کشو BigBox مخصوص غذای یخ زده راندمان انرژی:A++ با قدرت بالای خنک کنندگی  درهای EasyClean استیل ضد زنگ ویژگی جلوگیری از برجای ماندن اثر انگشت

  0 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  سری 4 بدون برفک باز شدن هوشمند درب با سیستم کانال هوا یخ ساز کشو BigBox مخصوص غذای یخ زده راندمان انرژیA++: قدرت بالای خنک کنندگی درهای EasyClean استیل ضد زنگ ویژگی جلوگیری از برجای ماندن اثر انگشت

  0 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رنگ سفید سری 4 بدون برفک سیستم صوتی و بصری هشدار در صورت اختلال در کارکرد یخ ساز کشو BigBox مخصوص غذای یخ زده راندمان انرژیA++: قدرت بالای خنک کنندگی درهای EasyClean استیل ضد زنگ ویژگی جلوگیری از برجای ماندن اثر انگشت

  0 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رنگ نقره ای سری 6 بدون برفک سیستم صوتی و بصری هشدار در صورت اختلال در کارکرد یخ ساز کشو BigBox مخصوص غذای یخ زده راندمان انرژیA++: قدرت بالای خنک کنندگی درهای EasyClean استیل ضد زنگ ویژگی جلوگیری از برجای ماندن اثر انگشت

  0 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  رنگ سفید سری 4 بدون برفک سیستم صوتی و بصری هشدار در صورت اختلال در کارکرد یخ ساز کشو BigBox مخصوص غذای یخ زده راندمان انرژیA++: قدرت بالای خنک کنندگی درهای EasyClean استیل ضد زنگ ویژگی جلوگیری از برجای ماندن اثر انگشت

  0 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ویژگی جلوگیری از برجای ماندن اثر انگشت رنگ سفید درهای EasyClean استیل ضد زنگ سری 4 بدون برفک سیستم صوتی و بصری هشدار در صورت اختلال در کارکرد یخ ساز کشو BigBox مخصوص غذای یخ زده راندمان انرژیA++: قدرت بالای خنک کنندگی

  0 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) 60×65×146 سانتی متر ویژگی جلوگیری از برجای ماندن اثر انگشت رنگ سفید درهای EasyClean استیل ضد زنگ سری 4 بدون برفک سیستم صوتی و بصری هشدار در صورت اختلال در کارکرد یخ ساز کشو BigBox مخصوص غذای یخ زده راندمان انرژیA++: قدرت بالای خنک کنندگی

  0 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) 85.6×92.8×181.2 سانتی متر سه نوع تنظیمات دما رنگ سفید سیستم جریان چندگانه هوا MultiAirflow سیستم صوتی و بصری هشدار در صورت اختلال در کارکرد یخ ساز ظرفیت خالص 668 لیتر

  0 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

logo